ΦΩΝΕΣ Ερήμωσαν οι τόποι του τραγουδιού διψασμένη η ξερή γη σε δύσκολους καιρούς οι μέλισσες καταβρόχθισαν τις καρδιές μας *** Μα, που έμειναν οι …